Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Polityka Cookies

Wiatmy na stronie MyFitness.PL

Tel.: +48 600 414 602 Mail: monika@monikalefelic.pl
MyFitness.PL

Polityka prywatności

 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Paris Prestige  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wichrowej  7b/10; 04-682 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000237361, posiadająca NIP:118093763, oraz numer REGON: 012490012

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając maila na adres: monika@monikalefelic.pl

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z mojej strony  internetowej oraz usług świadczonych przez Paris Prestige  Sp. z o.o wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzam dane t.j adres mailowy ,imię i nazwisko, nr telefonu, które zostały przez Ciebie  udostępnione w drodze dobrowolnej zgody ( poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w celu wysłania newslettera). Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Cię o bieżącej oraz planowanej działalności.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał w/w  dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

W celu zawarcia umowy współpracy, wysłania oferty  oraz do celów spełnienia obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej) przetwarzam następujące dane osobowe:  Imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany, nazwa firmy, NIP, REGON

Podanie w/w  danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania  umowy i spełnienia obowiązku podatkowego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy i jej wykonania)

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

W celu analizy Twojej aktywności na stronie internetowej: www.monikalefelic.pl oraz w celu administrowania strony internetowej będę przetwarzała Twoje następujace dane osobowe: data i godzina odwiedzin,  numer IP urządzenia, rodzaj systemu operacyjnego urządzenia, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej,  czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.

Przetwarzanie w/w danych  jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na mojej stronie internetowej oraz prawidłowego jej funkcjonowania.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony  internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prawidłowego działania strony internetowej oraz brak możliwości dopasowania oferty do Twoich potrzeb). Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje adekwatne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne tak,  aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym  Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronach internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

- dostawca domeny internetowej;

- dostawca usługi newslettera;

- dostawca usługi szybkiej płatności online;

- dostawca usług  pocztowych;

- firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na mojej stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics, Adwords);

- firma świadcząca usługi księgowe.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Adwords czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej, Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej).Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

- prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę. Jeśli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;

- w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych — o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej — jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);

- w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

- w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

- jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

- masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w w/w  celu;

- masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

Administrator informuje, że strona internetowa www.monikalefelic.pl  korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).

Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.

Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.

Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:

- niezbędne pliki cookies Stron internetowych - pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie strony  internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;

- Google Analytics — narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z mojej  strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać moją stronę oraz czynić ją bardziej przyjazną dla Ciebie. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat.

Facebook Pixel — narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Facebook) umożliwia ustalenie, że odwiedziłaś moją stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez moją stronę internetową lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze stron internetowych, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.